Tại sao cần phải kiểm định nồi hơi?

Kiểm định nồi hơi là thực hiện các phương pháp khoa học nhằm xác nhận tình trạng kỹ thuật của nồi hơi so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Như vậy khi nào thì cần kiểm định nồi hơi và khi kiểm định thì gồm những bước nào?

1. Kiểm định nồi hơi khi nào?

kiem-dinh-noi-hoi

Kiểm định noi hoi nhằm đảm bảo nồi hơi hoạt động an toàn.

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi theo các quy chuẩn kỹ thuật quôc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời han của lần kiểm đinh trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn nồi hơi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi: Khi sử dụng lại các nồi hơi và nồi đun nước nóng đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt,….

Các bước kiểm định nồi hơi tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đã đạt yêu cầu.

2. Các bước kiểm định nồi hơi

kiem-dinh-noi-hoi-dung-quy-chuan

Khi kiểm định nồi hơi cần phải đúng quy định và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

1. Chuẩn bị kiểm định

Thông báo cho cơ sở về kế hoạch và các yêu cầu trước khi đưa nồi hơi vào kiểm định.
Xác định và thống nhất biện pháp an toàn với cơ sở trước khi thực hiện kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, thiết bị cho quá trình kiểm định và phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân.

2. Kiểm tra hồ sơ

Căn cứ vào chế độ kiểm định nồi hơi để kiểm tra, xem xét hồ sơ của nồi hơi.

3. Kiểm tra bên ngoài, bên trong

Dụng cụ phục vụ việc kiểm tra:kính lúp, búa kiểm tra, dụng cụ đo, đèn chiếu sáng chuyên dụng…. Khi khám xét bên ngoài và bên trong nồi hơi, cần chú ý phát hiện những thiếu sót sau:
Các vết nứt, rạn, vết móp, chỗ phồng phía trong và phía ngoài thành; dấu vết rò rỉ hơi.
Tình trạng cáu cặn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại các bộ phận.
Tình trạng kỹ thuật của phụ kiện, dụng cụ đo kiểm và an toàn. Tình trạng kỹ thuật của lớp cách nhiệt.Kiểm tra độ bắt chặt của các chi tiết ghép nối.

Kiểm tra thiết bị cấp nước về số lượng và tình trạng kỹ thuật hiện tại.Kiểm tra kiểm định nồi hơi về yêu cầu chế độ nước cấp – nước và tình trạng thiết bị xử lý nước.

4. Kiểm tra khả năng chịu áp lực

kiem-dinh-noi-hoi-doi-hoi-chinh-xac-cao

Kiểm định nồi hơi là một quá trình phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao.

Phải thử thủy lực để kiểm tra khả năng chịu áp lực và độ kín của nồi hơi theo trình tự sau:trình tự thử thủy lực đối với thiết bị nồi hơi sau khi lắp đặt, định kỳ hoặc bất thường.

Xác định áp suất thử: Áp suất thử thủy lực nồi hơi khi kiểm định định kỳ hoặc bất thường phụ thuộc vào áp suất làm việc định mức cho phép.

Xác định thời gian thử thủy lực: thời gian duy trì áp suất thử thủy lực sau lắp đặt là 20 phút; nồi hơi được chế tạo theo kiểu trọn gói và các nồi hơi kiểm định định kỳ hoặc bất thường là 5 phút.

Nạp đầy nước vào nồi hơi ,việc tăng áp suất theo quy định về tốc độ và thời gian để tránh sự giãn nở đột ngột.

Nghiêm cấm việc gõ búa trong thời gian nồi hơi chịu áp suất thử.

Giảm từ từ đến áp suất làm việc và duy trì trong suốt quá trình kiểm tra, sử dụng búa kiểm tra gõ vào các vị trí có nghi ngờ để phát hiện khuyết tật, sau đó giảm áp suất theo quy định về không .

Khi kiểm định nồi hơi nếu phát hiện thấy vết nứt bề mặt hoặc không kín khít tại các mối núc, mối tán đinh nhờ dấu hiệu rò rỉ nước,… phải tìm nguyên nhân và phải có hình thức xử lý triệt để.

5. Kiểm tra vận hành

Phải kiểm định nồi hơi khả năng vận hành của nồi hơi theo trình tự sau:

Kiểm tra các điều kiện để nồi hơi có thể vận hành bình thường.

Căn cứ vào quy trình vận hành, yêu cầu cơ sở tiến hành quá trình đốt và tăng áp suất nồi hơi.

Trong quá trình tăng áp suất đến áp suất làm việc cần phải theo dõi chặt chẽ tình trạng làm việc, thiết bị đo lường, bảo vệ và các thiết bị phụ.Nếu thấy có sự bất thường đề nghị cơ sở dừng nồi hơi theo đúng quy trình, tiến hành kiểm tra, kết luận cụ thể và các biện pháp khắc phục.

Khi tăng đến áp suất làm việc, nếu không có gì bất thường thì tiếp tục tăng áp suất để kiểm tra và điều chỉnh áp suất làm việc của các van an toàn, thực hiện việc niêm chì cho van an toàn kiểm tra.

Áp suất tác động của van an toàn phải được xác định bằng 1,1 lần áp suất làm việc cao nhất cho phép của nồi hơi.

Đánh giá kết quả thử: nồi hơi vận hành bình thường, đạt các thông số kỹ thuật định mức.

Bạn có biết: Hóa chất xử lý nước cấp nồi hơi là gì?

Scroll to Top